PPQ:Shimarisu/Purple

From Puyo Nexus Wiki
Jump to: navigation, search

Edit dataRefresh

Shimarisu 嶋リス
BalanceSingle

Character Cards

[★5] Shimarisu

嶋リス
Leader Skill Skill Battle Skill Special Skill
    HP 74
MAX Lv. 1 Attack 70
Cost 5 Recovery 20
Transform --
Character Introduction [+]
First Introduced
2020/01/17
Special Keywords
None
Combinations
05. Paprisu
45. Paw Pad
52. Animals
53. Plants
Character Restrictions
No power-up
Character Voice
None
Acquisition Means
???
Shimarisu
嶋リス
Shimarisu Shimarisu Shimarisu Shimarisu Shimarisu
Equivalent Characters of
Purple Paprisu むらさきパプリス
Purple Paprisu Kurorisu Celebration Paprisu Kouburisu Mikurisu Gendourisu Shinjirisu Lunarisu Lupinrisu Paprisu Sarada Makyuurisu Onpurisu Clarisu Shimarisu Cosmorisu
Purple Cuprisu
exc.
Genius Paprisu
exc.
Veggie Thief (Purple)
exc.
Golden Paprisu
exc.