PPQ:Lupinrisu/Purple

From Puyo Nexus Wiki
Jump to: navigation, search

Edit dataRefresh

Lupinrisu ルパンリス
BalanceSingle

Character Cards

[★5] Lupinrisu
ルパンリス
Leader Skill Skill Battle Skill Special Skill
    HP 74
MAX Lv. 1 Attack 70
Cost 5 Recovery 20
Transform --
Character Introduction [+]
First Introduced
2019/05/24
Combinations
05. Paprisu
41. Paw Pad
48. Animals
49. Plants
Character Restrictions
None
Character Voice
None
Acquisition Means
???
Lupinrisu
ルパンリス
Lupinrisu Lupinrisu Lupinrisu Lupinrisu Lupinrisu
Equivalent Characters of
Purple Paprisu むらさきパプリス
Purple Paprisu Kurorisu Celebration Paprisu Kouburisu Mikurisu Gendourisu Shinjirisu Lunarisu Lupinrisu Paprisu Sarada
Purple Cuprisu
exc.
Genius Paprisu
exc.
Veggie Thief (Purple)
exc.
Golden Paprisu
exc.