PPQ:Lupinrisu/Yellow

From Puyo Nexus Wiki
Jump to: navigation, search

Edit dataRefresh

Lupinrisu ルパンリス
BalanceSingle

Character Cards

[★5] Lupinrisu

ルパンリス
Leader Skill Skill Battle Skill Special Skill
    HP 110
MAX Lv. 1 Attack 46
Cost 5 Recovery 30
Transform --
Character Introduction [+]
First Introduced
2019/05/24
Combinations
05. Paprisu
44. Paw Pad
51. Animals
52. Plants
Character Restrictions
No power-up
Character Voice
None
Acquisition Means
???
Lupinrisu
ルパンリス
Lupinrisu Lupinrisu Lupinrisu Lupinrisu Lupinrisu
Equivalent Characters of
Yellow Paprisu きいろパプリス
Yellow Paprisu Reindeer Paprisu My Melorisu Celebration Paprisu Momorisu Kouburisu Mikurisu Kaworurisu P4 Paprisu Daikichi Paprisu Arterisu Lupinrisu Paprisu Sarada
Yellow Cuprisu
exc.
Genius Paprisu
exc.
Veggie Thief (Yellow)
exc.
Golden Paprisu
exc.