Category:PPQ:Equivalent Characters of Purple Paprisu

From Puyo Nexus Wiki
Jump to: navigation, search

Edit dataRefresh

Equivalent Characters of Purple Paprisu むらさきパプリス

Equivalent Characters

[★4] Purple Paprisu Purple Paprisu
むらさきパプリス
AttackSingle
Rarities [★1] Purple Paprisu [★2] Purple Paprisu [★3] Purple Paprisu
Exclusive
Materials
[★5] Kurorisu Kurorisu
クロリス
BalanceSingle
Rarities
Exclusive
Materials
[★5] Celebration Paprisu Celebration Paprisu
お祝いパプリス
BalanceSingle
Rarities
Exclusive
Materials
[★5] Kouburisu Kouburisu
光武リス
BalanceSingle
Rarities
Exclusive
Materials
[★5] Mikurisu Mikurisu
ミクリス
BalanceSingle
Rarities
Exclusive
Materials
[★5] Gendourisu Gendourisu
ゲンドウリス
BalanceSingle
Rarities
Exclusive
Materials
[★5] Shinjirisu Shinjirisu
シンジリス
BalanceSingle
Rarities
Exclusive
Materials
[★5] Lunarisu Lunarisu
ルナリス
BalanceSingle
Rarities
Exclusive
Materials
[★5] Lupinrisu Lupinrisu
ルパンリス
BalanceSingle
Rarities
Exclusive
Materials
[★5] Paprisu Sarada Paprisu Sarada
皿田パプリス
BalanceSingle
Rarities
Exclusive
Materials
[★5] Makyuurisu Makyuurisu
魔球リス
BalanceSingle
Rarities
Exclusive
Materials
[★5] Onpurisu Onpurisu
おんぷリス
BalanceSingle
Rarities
Exclusive
Materials
[★5] Clarisu Clarisu
くらリス
BalanceSingle
Rarities
Exclusive
Materials
[★5] Shimarisu Shimarisu
嶋リス
BalanceSingle
Rarities
Exclusive
Materials
[★5] Cosmorisu Cosmorisu
小宇宙リス
BalanceSingle
Rarities
Exclusive
Materials

Exceptions

[★5] Purple Cuprisu Purple Cuprisu
むらさきカップリス
AttackSingle
Rarities
Exclusive
Materials
[★6] Genius Paprisu Genius Paprisu
てんさいパプリス(紫)
Non-playable Character
Rarities [★3] Genius Paprisu [★4] Genius Paprisu [★5] Genius Paprisu
Exclusive
Materials
[★5] Veggie Thief (Purple) Veggie Thief (Purple)
野菜どろぼう(紫)
Non-playable Character
Rarities
Exclusive
Materials
[★5] Golden Paprisu Golden Paprisu
きんぴかパプリス
BalanceSingle
Rarities [★3] Golden Paprisu [★4] Golden Paprisu
Exclusive
Materials