PPQ:Osamu Miya & Atsumu Miya

From Puyo Nexus Wiki
Jump to: navigation, search

Osamu Miya & Atsumu Miya
宮治&宮侑
Purple Puyo
Yellow Puyo
Purple PuyoYellow Puyo
Balance Type Single Attack Material
Single Attack
First Int.: 2020/11/13
CV: Template:V5385
Edit dataRefresh
[★6] Osamu Miya & Atsumu Miya
宮治&宮侑
[★6] Osamu Miya & Atsumu Miya
[★6] Osamu Miya & Atsumu Miya
[[File:Img{{{ts}}}.png|96px|[★6] Osamu Miya & Atsumu Miya (Extra Power Change)|link=PPQ:Osamu Miya & Atsumu Miya/★6]]
LS
AS
--
--
--
Purple PuyoYellow Puyo
COST
48
UIC
HP 2888~4517
ATK 1642~2340
RCV 339~843
Transformation Fusion
⬇️
[[File:Img{{{hs1}}}.png|30px|link=]] ×1
[[File:Img{{{hs2}}}.png|30px|link=]] ×1
[[File:Img{{{hs3}}}.png|30px|link=]] ×1
[[File:Img{{{hs4}}}.png|30px|link=]] ×1
[[File:Img{{{hs5}}}.png|30px|link=]] ×1
[★6] Osamu Miya & Atsumu Miya ×?
★7-transform Board
⬇️
Power Strawberry
Healing Eggplant
Endurance Asparagus
×50 each
+
[★6] Osamu Miya & Atsumu Miya
Purple Sir Wilde (50)
(50+)
[★6] Osamu Miya & Atsumu Miya
[WS] Osamu Miya & Atsumu Miya
any one of:
[★6] Osamu Miya & Atsumu Miya
Purple Sir Wilde (50)
(50+)
[★6] Osamu Miya & Atsumu Miya
[WS] Osamu Miya & Atsumu Miya

any 5
Extra Training Board
--
--
[★7] Osamu Miya & Atsumu Miya
宮治&宮侑
[★7] Osamu Miya & Atsumu Miya
[★7] Osamu Miya & Atsumu Miya
[[File:Img{{{ts}}}.png|96px|[★7] Osamu Miya & Atsumu Miya (Extra Power Change)|link=PPQ:Osamu Miya & Atsumu Miya/★7]]
LS
AS
--
--
--
Purple PuyoYellow Puyo
COST
60
UIC
HP 4343~6390
ATK 2365~3234
RCV 661~1054
Transformation Fusion
⬇️
[[File:Img{{{hs1}}}.png|30px|link=]] ×1
[[File:Img{{{hs2}}}.png|30px|link=]] ×1
[[File:Img{{{hs3}}}.png|30px|link=]] ×1
[[File:Img{{{hs4}}}.png|30px|link=]] ×1
[[File:Img{{{hs5}}}.png|30px|link=]] ×1
[★7] Osamu Miya & Atsumu Miya ×?
★7-transform Board
⬇️
Power Strawberry
Healing Eggplant
Endurance Asparagus
×{{{hs7}}} each
+
[★7] Osamu Miya & Atsumu Miya
Purple Sir Wilde (60)
(60)
any one of:
[★7] Osamu Miya & Atsumu Miya
Purple Sir Wilde (60)
(60)

any 5
Extra Training Board
--
--
PPQ Combin.png
Combinations
Boys
Haikyuu!!
Special Keywords
Acquisition Means
Magic Stone Gacha Magic Stone Gacha:
Once-per-day Free Gacha Once-per-day Free Gacha
Silver Ticket Gacha Silver Ticket Gacha
Gold Ticket Gacha Gold Ticket Gacha
Premium Ticket Gacha Premium Ticket Gacha
Platinum Ticket Gacha Platinum Ticket Gacha
Event Limited Character Ticket Gacha Event Limited Character Ticket Gacha
Puyo Fest 10%/Gtd. Ticket Gacha Puyo Fest Ticket Gacha
Cross Ability 10% Ticket Gacha Cross Ability 10% Ticket Gacha
Full Power 10% Ticket Gacha Full Power 10% Ticket Gacha
Summons Point Gacha Summons Point Gacha
Summons Point Gacha Mix-up Summons:
Wilde Stone only:
PuyoPoint Exchange PuyoPoint Exchange:
Fixture Wilde Stone Voucher Fixture Wilde Stone Voucher
Exception Characters of
Osamu Miya 宮治
Osamu Miya
Osamu Miya & Atsumu Miyaexc.
See also: {{{{{seealso1}}}|seealso}}
Exception Characters of
Atsumu Miya 宮侑
Atsumu Miya
Osamu Miya & Atsumu Miyaexc.
See also: {{{{{seealso1}}}|seealso}}