PPQ:Osamu Miya & Atsumu Miya

From Puyo Nexus Wiki
Jump to: navigation, search

Osamu Miya & Atsumu Miya
宮治&宮侑
Purple Puyo
Yellow Puyo
Purple PuyoYellow Puyo
Balance Type Single Attack Material
Single Attack
Edit dataRefresh
[★6] Osamu Miya & Atsumu Miya
宮治&宮侑
[★6] Osamu Miya & Atsumu Miya
[★6] Osamu Miya & Atsumu Miya
[[File:Img{{{ts}}}.png|96px|[★6] Osamu Miya & Atsumu Miya (Extra Power Change)|link=PPQ:Osamu Miya & Atsumu Miya/★6]]
LS
AS
--
--
--
Purple PuyoYellow Puyo
COST
48
UIC
HP 2888~4517
ATK 1642~2340
RCV 339~843
Transformation Fusion
⬇️
[[File:Img{{{hs1}}}.png|30px|link=]] ×1
[[File:Img{{{hs2}}}.png|30px|link=]] ×1
[[File:Img{{{hs3}}}.png|30px|link=]] ×1
[[File:Img{{{hs4}}}.png|30px|link=]] ×1
[[File:Img{{{hs5}}}.png|30px|link=]] ×1
★7-transform Board
⬇️
Power Strawberry
Healing Eggplant
Endurance Asparagus
×50 each
+
[★6] Osamu Miya & Atsumu Miya
Purple Sir Wilde (50)
(50+)
[★6] Osamu Miya & Atsumu Miya
[WS] Osamu Miya & Atsumu Miya
any one of:
[★6] Osamu Miya & Atsumu Miya
Purple Sir Wilde (50)
(50+)
[★6] Osamu Miya & Atsumu Miya
[WS] Osamu Miya & Atsumu Miya

any 5
Extra Training Board
--
--
[★7] Osamu Miya & Atsumu Miya
宮治&宮侑
[★7] Osamu Miya & Atsumu Miya
[★7] Osamu Miya & Atsumu Miya
[[File:Img{{{ts}}}.png|96px|[★7] Osamu Miya & Atsumu Miya (Extra Power Change)|link=PPQ:Osamu Miya & Atsumu Miya/★7]]
LS
AS
--
--
--
Purple PuyoYellow Puyo
COST
60
UIC
HP 4343~6390
ATK 2365~3234
RCV 661~1054
Transformation Fusion
⬇️
[[File:Img{{{hs1}}}.png|30px|link=]] ×1
[[File:Img{{{hs2}}}.png|30px|link=]] ×1
[[File:Img{{{hs3}}}.png|30px|link=]] ×1
[[File:Img{{{hs4}}}.png|30px|link=]] ×1
[[File:Img{{{hs5}}}.png|30px|link=]] ×1
★7-transform Board
⬇️
Power Strawberry
Healing Eggplant
Endurance Asparagus
×{{{hs7}}} each
+
[★7] Osamu Miya & Atsumu Miya
Purple Sir Wilde (60)
(60)
any one of:
[★7] Osamu Miya & Atsumu Miya
Purple Sir Wilde (60)
(60)

any 5
Extra Training Board
--
--
PPQ Combin.png
Combinations
Boys
Haikyuu!!


Character Introduction [+]
First Introduced
2020/11/13
Special Keywords
Haikyuu!!
Character Restrictions
None
Character Voice
Template:V5385
Acquisition Means
Gacha: Magic Stone Gacha (limited)
Grant Campaign: Twitter RT Campaign
Exception Characters of
Osamu Miya 宮治
Osamu Miya
Osamu Miya & Atsumu Miyaexc.
See also: {{{{{seealso1}}}|seealso}}
Exception Characters of
Atsumu Miya 宮侑
Atsumu Miya
Osamu Miya & Atsumu Miyaexc.
See also: {{{{{seealso1}}}|seealso}}